Przedstawiam Państwu kolekcję starych zdjęć i fotografii pochodzących ze zbioru rodzinnego. Zdjęcia te zostały zrobione w Pakości lub przedstawiają Pakościan. Część dotyczy rodziny Krantz, część natomiast rodzin spokrewnionych lub całkowicie obcych osób. Jeżeli macie Państwo wiedzę na temat osób przedstawionych na tych zdjęciach to proszę o kontakt: krantz@vp
Stoi: Czesław Kopczyński, siedzi druga od prawej: Antonina Kopczyńska zd. Krantz
Stoi: Czesław Kopczyński, siedzi druga od prawej: Antonina Kopczyńska zd. Krantz
1 - Wacław Kopeć 2 - Bolesław Kamiński (z-ca. Burmistrza) 3 - Marian Lipczyński (burmistrz) 4 - Józef Jasiński 5 - Bronisława Jasińska zd. Auguścińska 6 - Marian Sment 7 - Czesław Krantz
1 - Czesław Krantz 2 - Józef Jasiński 3 - Wacław Kopeć
1 - ...................... Błaszak (z ulicy Szkolnej) 2 - .................. Hulisz (żona Mariana Hulisza) 3 - Jerzy Duszyński 4 - Zofia Pławińska (żona Bydzińskiego)
W środku starsze małżeństwo: Józef Kopczyński, Antonina Kopczyńska zd. Krantz
W środku starsze małżeństwo: Józef Kopczyński, Antonina Kopczyńska zd. Krantz
1 - Edmund Konarzewski (dentysta, sponsor kołowników, ojciec handlarza samochodów) 2 - Witold Stroiński 3 - Czesław Krantz (sekretarz) 4 - Bolesław Kamiński ? (z-ca burmistrza)
Od lewej: Władysława Kończal zd. Duszyńska, Stefania Krantz zd. Duszyńska, dziecko: Maria Kolańczyk zd. Krantz
1 - .................... Mroczyńska (żona Romana Kowalskiego) 2 - Helena Mroczyńska (żona Floriana Lewandowskiego) 3 - Antoni Mroczyński 4 - Józefa Mroczyńska (córka Antoniego) 5 - Jadwiga Mroczyńska 6 - .................... Lewicka (żona Górskiego, później Bernarda Płoszyńskiego) 7 - Edward Kosiński (pułkownik i kwatermistrz WP Okręgu Północnego)
1 - Stefan Kozłowski, 2 - Włodek Nadolski, 3 - Bronisław Krantz, 4 - Edziu "Koza", 5 - Leonard Flinik, 6 - Hania Pauluszczyk, 7 - Bożena Szklarska, 8 - Jadwiga ..................., 9 - Bogdan Zwoliński, 10 - Dziuniu Wiliński, 11 - Janina Prontnicka, 12 - Krystyna Kupracz, 13 - Mirka Wojciechowska, nauczycielka - Letmańska
1 - Stefan Kozłowski, 2 - Leonard Flinik, 3 - Dziuniu Wiliński, 4 - Hania Pauluszczyk, 5 - Bogdan Zwoliński, 6 - Bożena Szklarska, 7 - Jadwiga …..................., 8 - Mirka Wojciechowska, 9 - Krystyna Kupracz, 10 - Edziu "Koza", 11 - Jan Barański, 12 - Bronisław Krantz, 13 - kolega z samolotem, 14 - Janina Prontnicka, nauczyciel - dyr. Stachowiak
1 - Pilarski, 2 - Jan Barański, 3 - Włodzimierz Nadolski, 4 - Bogdan Lewandowski, 5 - Bogdan Zwoliński, 6 - kolega od samolotu, 7 - Stefan Kozłowski, 8 - Dziuniu Wiliński, 9 - Krystyna Kupracz, 10 - Hanka Pauluszczyk, 11 - Mirka Wojciechowska, 12 - Edziu "Koza", 13 - Leonard Flinik, 14 - Bożena Szklarska, 15 - Jadwiga .................., 16 - Janina Prontnicka, 17 - Bronisław Krantz, 18 - dyr. Szkoły Stachowiak, 19 - wychowawczyni Letmańska, 20 - wychowawczyni, 21 - nauczycielka geografii, 22 - Szymanowicz, 23 - Rynkowski nauczyciel historii